StÄlM

Då du en vacker dag slutfört dina studier så gäller det att bli StÄlM! TF har cirka 1000 Ständiga Äldre Medlemmar (diplomingenjörer och arkitekter) som åtnjuter samma medlemstjänster som ordinarie medlemmar.

Som StÄlM hålls man ajour med TF:s verksamhet via nationstidningen Modulen samt blir inbjuden att återuppleva studietiden på spex, sitzer, jubileum och andra evenemang.

Det enda kravet för att bli StÄlM är att du någon gång varit medlem av TF!