Styrelsen

Teknologföreningens styrelse 2022

 

Kontakta styrelsen: tfs[at]teknolog.fi
Kontakta kuratorn: kurator[at]teknolog.fi
Kontakta kansliet: kansli[at]teknolog.fi
Kansliets telefonnummer: (09) 466 117

 

 

Nationsmötet, där alla ordinarie medlemmar har rösträtt, är TF:s högsta beslutande organ och leds av nationens kurator. Kuratorn har som uppgift att leda nationsmöten, StipK och HTK samt att övervaka nationens verksamhet och se till att TF:s stadgar följs. 

KURATOR
Christian Elg
kurator[at]teknologforeningen.fi
+358 40 5936 838
 

Styrelsen är nationens högsta verkställande organ. Styrelsen har som uppgift att leda nationens verksamhet, värna om intressen och verkställa beslut gjorda av nationsmötet. Teknologföreningens styrelse består av en styrelseordförande samt fem till nio övriga medlemmar.

Årets styrelse består av följande poster och respektive personer:

ORDFÖRANDE
Wilma Branders
ordforande[at]teknologforeningen.fi
+358 408 244 118

VICEORDFÖRANDE
Benjamin Åkerlund
viceordforande[at]teknologforeningen.fi
+358 443 456 097

CAMPUSANSVARIG 
Andreas Wager
campusansvarig[at]teknologforeningen.fi
+358 442 728 637

INFOCHEF / SEKRETERARE
Hanna Erlund
infochef[at]teknologforeningen.fi
sekreterare[at]teknologforeningen.fi
+358 503 555 601

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Celeste Nummelin
naringslivsansvarig[at]teknologforeningen.fi
+358 451 898 114

DISPONENT 
Jonathan Winqvist
disponent[at]teknologforeningen.fi 
+358 400 848 605

KLUBBHÖVDING
Marielle Gustafsson
klubbhovding[at]teknologforeningen.fi
+358 451 270 842

STUDIECHEF / IT-CHEF
Johan Lindell
studiechef[at]teknologforeningen.fi
+358 401 732 081

PHUXMÄSTARE
Rasmus Sjöholm
phuxmastare[at]teknologforeningen.fi
+358 451 204 912

EKONOMICHEF
Tobias Ekholm
ekonomichef[at]teknologforeningen.fi
+358 400 397 773